• MarokkoMichiel
  • DSC00329
  • DSC00490
  • MarokkoLuc
  • Jeffrey
  • OlivierPozo
  • DSC00202
  • DSC08221
  • DSC 0372
  • 11
donderdag, februari 02, 2023


Stromingen spelen een grote rol bij het varen op zee. Het is dus best dat je hier wat info over weet !


De Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan in Noordwest-Europa, met een gemiddelde diepte van 94 meter. Ten zuiden van de Doggersbank bedraagt de diepte doorgaans minder dan 50 meter. 

De zee wordt aan drie zijden door land begrensd en opent zich trechtervormig naar de Noordoostelijke Atlantische Oceaan.

De Noordzee is geologisch gezien een oude zee. Zowel het ontstaan als de veranderingen in grootte en vorm zijn over een tijdsverloop van ongeveer 350 miljoen jaar terug te vinden.

De temperatuur van het zeewater ligt gemiddeld tussen 18 °C ‘s zomers en 1 °C ‘s winters. De temperatuur varieert daarbij sterk, afhankelijk van de waterdiepte en de stroming vanuit de Atlantische Oceaan. In de diepere noordelijke Noordzee, in een gebied zuidelijk en oostelijk van de Shetland eilanden, ligt de watertemperatuur door het binnenstromende Atlantische water het hele jaar door bijna constant rond 10 °C. Aan de zeer ondiepe Waddenzeekust komen de grootste temperatuurschommelingen voor en kan in zeer koude winters ook ijsvorming optreden.

De getijden komen voort uit de getijgolf in de Noordelijke Atlantische oceaan; de Noordzee zelf is te klein en te vlak om een noemenswaardige invloed te hebben. Eb en vloed wisselen zich af in een ritme van 12,5 uur. De getijgolf loopt, op grond van het Corioliseffect, om Schotland heen tegen de klok in langs de Engelse kust.


Link Getijen Belgische kust
 
opgelet tijd
is in UTC : Winteruur : + 1 uur en Zomeruur : + 2 uur

Link Getijen Opaal Kust Frankrijk ( Wissant )


Ebstroom en vloedstroom

Aan onze kust verandert het getij twee keer per dag. De ebstroom en vloedstroom zijn een gevolg van de getijdenwerking. Het is iedere keer 25' later hoog of laagwater. Per 24 uur dus 50 minuten.
Dit komt doordat de aarde rond haar as draait in +/-24 uur. De maan draait rond de aarde, maar na 24 uur staat ze nog niet op exact dezelfde plaats. De maan heeft dan nog 50 minuten nodig. Dit is de reden waarom de getijden iedere dag verschillen.

Wanneer de zon - aarde - maan op 1 lijn staan, zorgt dit voor extra aantrekkingskracht. Het gevolg is springtij. Het water komt hoger bij hoogwater en lager bij laagwater. De stromingen zullen dus ook sterker zijn, aangezien de afstand tussen hoog- en laagwater groter is, maar dit in eenzelfde tijdspanne. Het tijdstip van springtij is 2 dagen na volle maan of nieuwe maan.

 Wanneer de zon en maan t.o.v. de aarde in een rechte hoek staan, krijgen we doodtij. Er is relatief 'weinig' verschil tussen hoog- en laagwater en dus minder stroming. Het tijdstip van doodtij is 2 dagen na het eerste en laatste kwartier.

 

De relatie tussen de getijden en de stroming

 
2 uur voor laagwater is de stroming richting zee (gevaar!!!!)

Bij laagwater is de stroming richting Frankrijk (links)

 

2 uur voor hoogwater is de stroming richting kust - onshore

Bij hoogwater is de stroming richting Nederland (rechts)

 

VECHT NOOIT TEGEN EEN STROOM, DIT WIN JE TOCH NIET, GEBRUIK DEZE KENNIS OM VEILIG TERUG AAN LAND TE KOMEN!

 

Je zit in de stroming: wat nu?

 

- niet panikeren
- zoeken naar oplossingen
- probeer mee te zwemmen met de golven
- indien je niet dichter komt bij het strand: schuin naar het strand zwemmen om zo uit de zeewaartse stroming (rip) te komen
- trek de aandacht van een passant - medesurfer


 Stromingen als gevolg van winden


Wind zorgt op het wateroppervlak stroming in de richting van de wind. Dieper onder water wordt dit gecompenseerd en is er een onderstroom in tegengestelde richting. Hoe harder de wind - hoe harder de stroming. Veel verdrinkingen zijn de oorzaak van deze onderstroom.

 

Landwinden - offshore - O - Z0 - Z

Er ontstaat een zeewaartse bovenstoom en een onderstroom richting kust. De onderstroom zal allerlei gezonken rommel naar de kust voeren zoals dode vissen en algen.

 

Zeewinden - onshore - W - WN - N

Het strand zal bezaaid zijn met drijfbare rommel: drijfhout, flessen, stookolie en dergelijke. De zee is meestal woelig en er zijn golven. Er is een sterke onderstroom richting zee (gevaar!)


 

Samenvatting : met dank aan Tommy voor deze tips


Laagwater is stroming richting Frankrijk (naar links dus), hoogwater is richting Nederland.

 

Onthouden met flesregel.

Als je de kaart voorstelt van de Noordzee zie je er een flessenhals in. Als je de fles uitgiet, dus naar laag water toe, dan gaat water richting Frankrijk. Als de fles opvult, dan stroomt het richting Nederland.

Juist onthouden dat de stroming iets vertraging heeft op getij, 1u na laag of hoog is ze het sterkst.

 1 u voor tot 1u na hoogwater en zw wind is dus niet goed, best wachten tot 2u na hoog water Zelfde met laag water en no wind Perfect bij ZW en laag water, en NO en hoog water

Stromingen Noordzee

Stromingen Noordzee

Stromingen spelen een grote rol bij het varen op zee. Het is dus best dat je hier wat info over weet !

De Noordzee is een randzee van de Atlantische Oceaan in Noordwest-Europa, met...
Read More...

Met dank aan onze Sponsors

mooi.pngbos-art.pngLVC.pngvandecasteele.pngholavinos_Tekengebied 1.pnginland.pnglammerant.pngwwsv.pngflyhigh.pnggbrand.pngkitchenart.pnglambrecht.pngaspeslagh.pngframes  faces.png